Thursday, July 5, 2012

तु


वृक्षाची शीतल सावली ...............तु
वाऱ्यापरी मनमोकळी ...............तु
पहाटेची किरणे कोवळी ..............तु
आकाश ते पातळ ....................   तु
मधापरीस गोड मधाळ .............  तु
रातराणीचा सुगंध ...................   तु
सारीतापरी संथ .....................   तु
पर्वतापरी विशाल मन .............. तु
पुष्पपरी कोमल तन ................  तु
वसंतातील श्रुष्टी .....................    तु
कल्पनेपलीकडील दृष्टी .............  तु
पानावरील दव ......................     तु
उमललेलं फुल नवं ................     तु
अप्सरेहूनही सुंदर भासते .........   तु
आणि ठायीठायी वावरते ..........    तु
निसर्गाची प्रेरणा ...................       तु
देवाची आराधना ...................       तु
ताऱ्यापरी तेजस्वी नयन .........    तु
नभातल ताज चांदण .............      तु
माझी एकुलती एक रमन .........   तु
चारही दिशात .......................      तु
आनंदाची जणू  लाट ..............     तु
झऱ्यापरी खळखळ ...............     तु
ग्रीष्मातल मृगजळ ...............     तु
सागरापरी खोल ...................      तु
कोकिळेपरी  बोल .................      तु
मीनपरी चंचल ....................       तु
सीतेपरी पवित्र ....................       तु
पुनवेची आहे रात्र .................       तु
शब्द खुंटले, ओठ शिवले,
अशी काही जणू  आहेस........        तु
Reactions: