फक्त तुझ्यासाठी.

एक हास्य उमटते ......फक्त   तुझ्यासाठी
एक चेहरा खुलतो......फक्त   तुझ्यासाठी
एक अविस्मरणीय भेट ...फक्त तुझ्यासाठी
एक मार्ग चालतो....... फक्त तुझ्यासाठी
एक मंझील दिसते ... फक्त तुझ्यासाठी
एका रस्त्यावर वाट पाहतो...फक्त तुझ्यासाठी
एक स्वप्न पाहतो..........फक्त.तुझ्यासाठी
एक प्रार्थना देवाकडे.....फक्त तुझ्यासाठी
एक जन्म घेतला..... फक्त तुझ्यासाठी
एक आयुश्य जगतो .... फक्त तुझ्यासाठी
एक मन झुरते .....फक्त  तुझ्यासाठी
एक जीवन कुर्बान.....फक्त तुझ्यासाठी
एक आत्मा तळमळतो....फक्त तुझ्यासाठीखरंच फक्त तुझ्यासाठी....फक्त तुझ्या आणि तुझ्याचसाठी
फक्त तुझ्यासाठी. फक्त   तुझ्यासाठी. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 05, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.