कुठे ना कुठे तरी तू मला भेटशील याची मला खात्री आहे
तूच माझ जीवन झाल आहे
तुझाविना जगू शकत नाही एकही क्षण
होईल तेथे अंधारामध्ये उजेड
होईल तेथे हि आपल्या दोघांचे मिलन
आहे हि वाट कुठ पर्यंत आहे तुझी कुठे ती पायाची निशाणी जगायचं आहे मारायचं आहे
अस काही तरी करायच आहे
जिवंत राहूदे आपल्या प्रेमाची कहाणी
नको मीठउ ती प्रेमाची निशाणी 'तुझ जीवन' हेच माझ
जीवन झाल आहे
हृदयात झाली आहे आठवणीची तुझ्या खळबळ भिजले आता अंग आणि भिजले आठवणींनी तुझ्या डोळे
न जाणो कोणत्या पापाची देते आहेस मला तू शिक्षा
जे पाप केलच नाही
सगळेच दुख माझे खोलवर गेलेत जाऊन ते कुठे ती थांबले आहेत
थांबेल माझ्या हे दुखाचे वादळ
कुठे ना कुठे तरी भेटशील याची माझा हृदयाला खात्री आहे.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top