Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

अजुनही आहे.


अजुनही........

अजुनही मनातून, तुझी छबि हटत नाही,
तू गेलास तरी, मी मात्र रडत नाही !

अजुनही माझ्याभोवती, तू वावरतोस,
तुझा स्पर्श हवेतून, अजुनही जाणवत आहे !

अजुनही आपली, मिलने आठवते,
भर पावसातही तरी, मी कोरडीच राहते !

अजुनही मी तुझीच आहे, अजुनही मनाला तुझीच ओढ़ आहे,
तू नक्की परत येशील, अशी खात्री या वेडीला,
अजुनही आहे !!
अजुनही आहे. अजुनही आहे. Reviewed by Hanumant Nalwade on May 26, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.