अजुनही आहे.


अजुनही........

अजुनही मनातून, तुझी छबि हटत नाही,
तू गेलास तरी, मी मात्र रडत नाही !

अजुनही माझ्याभोवती, तू वावरतोस,
तुझा स्पर्श हवेतून, अजुनही जाणवत आहे !

अजुनही आपली, मिलने आठवते,
भर पावसातही तरी, मी कोरडीच राहते !

अजुनही मी तुझीच आहे, अजुनही मनाला तुझीच ओढ़ आहे,
तू नक्की परत येशील, अशी खात्री या वेडीला,
अजुनही आहे !!
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade