तुला याचे काही नाही .

तुला याचे काही नाही ..!!

कोणी जगाने नाही कोणी मरने नाही
मला हे खरे वाटते याचे तुला काही नाही ...!!

कोणी हसने नाही कोणी रुसने नाही
मला ही तर गम्मत वाटते तुला याचे काही नाही ...!!

कोणी सत्य नाही कोणी खोटे नाही
याचा परिणाम कसा होतो तुला याचे काही नाही ..!!

कोणी फुल्पुष्प नाही कोणी दगड-धोंडा नाही
यांनी कसे वावरावे तुला याचे काही नाही ..!!

कोणी भावना नाही कोणी पाव्हणा नाही
यात कसला मतभेद आहे तुला याचे काही नाही ...!!

कोणी पास नाही कोणी आसमांत नाही
सारे काही आपलेच आहे तुला याचे काही नाही ..!!

कोणी दया नाही कोणी धर्म नाही
सारी मानसं एकच आहेत तुला याचे काही नाही ....!!

कोणी विष नाही कोणी अमृत नाही
सारी सरणावर येतच राहतात तुला याचे काही नाही ..!!

कोणी भुत नाही कोणी भविष्य नाही
वर्तमानात जगनेच अवघड तुला याचे काही नाही ....!!
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade