एक संध्याकाळ असेल.

March 29, 2012
कधीतरी अशीच एक संध्याकाळ असेल, ह्रदयात तूझी प्रीत अन ओठावर गीत असेल... सगळया आठवणी क्षणात डोळयासमोरून जातील, नकळत मग गालावर या थेंब ओघळती...
एक संध्याकाळ असेल. एक संध्याकाळ असेल. Reviewed by Hanumant Nalwade on March 29, 2012 Rating: 5

बघ माझी आठवण येते का

March 17, 2012
बघ माझी आठवण येते का..... ओल्या चिंम्ब पावसात भिजताना थेम्ब थेम्ब ते पावसाचे हातावर झेलताना भिजले केस तुझे हलुवार पुसताना बघ माझी आठ...
बघ माझी आठवण येते का बघ माझी आठवण येते का Reviewed by Hanumant Nalwade on March 17, 2012 Rating: 5

बघ तिला सांगून

March 11, 2012
*बघ तिला सांगून*... किती दिवस पाहणार तिला तू खिडकीतून तो ही गुलाब जाईल एक दिवस कोमेजून राहशील फक्त तू जगशील मरुन मरुन म्हणूनच म्ह...
बघ तिला सांगून बघ तिला सांगून Reviewed by Hanumant Nalwade on March 11, 2012 Rating: 5

कुणीतरी हवं असतं

March 03, 2012
कुणीतरी हवं असतं, जीवनात साथ देणारं हातात हात घेऊन, शब्दाविना बोलणारं.... कुणीतरी हवं असतं, जीवाला जीव देणारं फुलातल्या सुगंधासारखं, आ...
कुणीतरी हवं असतं कुणीतरी हवं असतं Reviewed by Hanumant Nalwade on March 03, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.