Tuesday, July 23, 2013

कसं सांगू तुला

कसं सांगू तुला? आज तुला मी हरवलं आणि तू मात्र जिंकला
कसं सांगू तुला ? तू नसशील तर काय होईल कळेनाच मला
कसं सांगू तुला ? तुझ्या असण्याची किती सवय झालीये मला
कसं सांगू तुला ? कि तुझ्या शिवाय आयुष्य जगण्याची कल्पनाच करवत नाही मला..
Reactions: