Results for वाट पाहतोय.

वाट पाहतोय.

July 14, 2012
वाट पाहतोय, वाट पाहतोय, तिच्या येण्याची... येईल ती नकळत, उभी ठाकेल समोर एकाएक घेईल हातात हात न विचारता तिच्या स्पर्शाने शब्दही विरघळतील बर्...
वाट पाहतोय. वाट पाहतोय. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 14, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.