Monday, September 30, 2013

मला जीवन जगण्याची

थकल्या नाही आठवणी
नाही कधी प्रेम थकले
तु स्वप्नात येशील म्हणुन मात्र थकुन निजले डोळे
माझे स्वप्नात तुझं रुप पाहताना आपणहून डोळे भरुन येतात
अश्रुंच्या धारा बाहेर पडताना डोळ्यात रुप तुझं ठेऊन
जातात सवय झालेय आता मला
तुझ्या या नेहमीच्या छळण्याची स्वप्नात का होईना
येत जा अन प्रेरणा दे.....
मला जीवन जगण्याची..
Reactions: