जीवन आहे तिथे
भावना आहेत,
भावना आहेत तिथे आठवण आहे,
आठवण आहे तिथे
मैत्रि आहे,
आणि मैत्रि आहे तिथे
नक्कीच
'तू' आहेस!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top