Results for भिजलेली आठवण

सांग ना कसं विसरू मी तुला

December 17, 2013
श्वास आहेस तू माझा, तुझ ऐकण्यासाठी तुला विसरीन , पण हृदयात असतो ना सहवास तुझा. सांग ना कसं विसरू मी तुला. ... माझ्या अश्रूंनाही ठ...
सांग ना कसं विसरू मी तुला सांग ना कसं विसरू मी तुला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

भिजलेली आठवण

August 30, 2012
पाऊस हा मला आठवतो.. भिजता भिजता तुझी आठवण सतावतो… ती आठवण…पाहिले तुला भिजताना.. आज भिजताना का हा पाऊस मला सतावतो… असाच एक पाऊस आठवतो…...
भिजलेली आठवण भिजलेली आठवण Reviewed by Hanumant Nalwade on August 30, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.