Results for खरच कळले नाही
माझी बाहुली कुठे हरवली कळलच नाही माझी बाहुली कुठे हरवली कळलच नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on June 14, 2015 Rating: 5

खरच असे वाटते

November 25, 2013
एखादाच्या आयुष्यात आपण न येताही एवढे प्रेम भरावे.. की त्याच्या साठी आपल्याला विसरणे अगदी अशक्य ठरावे..... त्याने आपल्या ओझरत्या स्पर्शास...
खरच असे वाटते खरच असे वाटते Reviewed by Hanumant Nalwade on November 25, 2013 Rating: 5

खरच कळले नाही

March 24, 2013
ती आयुष्यात आली कसी आली कळलेच नाही का मी तीला स्वतः आणले मला खरच माहित नाही पण ती आली आयुष्यात एक थंड हवेची झुळूक बनून विराण झालेले माझे वि...
खरच कळले नाही खरच कळले नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on March 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.