एक प्रेयसी पाहिजे

एक प्रेयसी पाहिजे, पावसात चिंब भिजणारी;
अन मलाही तिच्यासोबत, भिजायला लावणारी.

एक प्रेयसी पाहिजे, फुलपाखरां मागे धावणारी;फुलांचे सारे रंग उधळत, झाडांमागेलपणारी .

एक प्रेयसी पाहिजे, मुग्धपणे हसणारी;माझ्या बाहूपाशात, अलगद येऊन बसणारी,


एक प्रेयसी पाहिजे, कशीही दिसणारी;पण मनाने मात्र, अप्रतिम सुंदर असणारी.

एक प्रेयसी पाहिजे, जिवलग मैत्रीणअसणारी;आमच्या नाजुक नात्याला, हळुवारपणे जपणारी.

एक प्रेयसी पाहिजे, माझ्या भावना जाणणारी;मी जसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी.

एक प्रेयसी पाहीजे, प्रेमाला प्रेम समजणारी;
सुखा-दुःखात माझ्या, तन्मयतेने साथ देणारी.
एक प्रेयसी पाहिजे एक प्रेयसी पाहिजे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.