Results for एकदा ऐकून तरी बघ

एक प्रेयसी पाहिजे

December 09, 2013
एक प्रेयसी पाहिजे, पावसात चिंब भिजणारी; अन मलाही तिच्यासोबत, भिजायला लावणारी. एक प्रेयसी पाहिजे, फुलपाखरां मागे धावणारी;फुलांचे सारे रं...
एक प्रेयसी पाहिजे एक प्रेयसी पाहिजे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

कधी ऐकलीच नाहीस

August 15, 2013
वाटल होत उरलेल थोड चान्दण तुझ्या ओन्जळीत भरीन पण तुझी आवस कधी सम्पलीच नाही...वाटल होत टपोरे पावसाचे मोती तुझ्या लाम्ब केसात माळीन पण तु...
कधी ऐकलीच नाहीस कधी ऐकलीच नाहीस Reviewed by Hanumant Nalwade on August 15, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.