आमची स्वप्नं !!

मास्तर:- विद्यार्थी जास्त वेळ झोप का काढतात...???
एका खट्याळ विद्यार्थ्याने दिलेले
नाद खुळा उत्तर.....
..
.
... ... . .
.
.
.
विद्यार्थी:- कारण आमची स्वप्नं
फार मोठी असतात....
आमची स्वप्नं !! आमची स्वप्नं !! Reviewed by Hanumant Nalwade on October 16, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.