Monday, August 19, 2013

लव्ह लेटर

एक 5 वर्षाचा मुलगा पेपर वर काहीतर लिहत
होता....
.
वडील येतात आणि विचारतात;
.
वडील:-काय लिहत आहेस रे??
.
मुलगा:-माझ्या जानूला 'लव्ह लेटर' लिहत आहे..
.
वडील:-अरे वेड्या पण तुला लिहता कुठे येतं!!!!
.
मुलगा:-पप्पा...तिला तरी कुठं वाचता येतं!!!!
.
हे
.
प्रेम आहे हो पप्पा... तुम्हाला नाही समजणार.!!
Reactions: