Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

जाणीव

नाती हि रक्ताचीच नाही: तर
नाती जाणीवांनी जुळली जातात
जर जाणीव असेल तर परकी व्यक्तीही
आपली होऊन जाते .........आणि
जर जाणीव नसेल तर आपली माणसेहि
परकी होऊन जातात
जाणीव जाणीव Reviewed by Hanumant Nalwade on August 03, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.