नंतरही तेवढे करशील का नंतरही तेवढे करशील का

काल पुन्हा स्वप्नात आलीस अशीच रोज येशील का... स्वप्नात येउन "कीस्" घेतला असाच रोज घेशील का.. रोज matching ड्रेस घालत अशीच माझी ...

Read more »
 
Top