असं घडूच शकत नाही

डोळे मिटल्यावरही तुला पहावंस वाटतं उगीच असं घडत नाही
तुला स्वप्नातघेतल्याशिवाय मनही निजू शकत नाही
तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय असं घडूच शकत नाही
एक क्षणही तुझ्या आठवणीशिवाय माझा कधीच जात नाही
फक्त तूच माझं विश्व झाली आहेस इतकं वेड मला लागू शकत नाही
तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय असं घडूच शकत नाही...
असं घडूच शकत नाही असं घडूच शकत नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on August 01, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.