Friday, September 20, 2013

हट्ट ही धरणार नाही

चार पावलं आपण  सोबत चालत जाऊ
तुझे आणि माझे सूर  कुठवर जुळतात पाहु...

अर्थात जमत असेल तर चल मी आग्रह करणार नाही
आज तरी, "तुला यावच लागेल, असा हट्ट ही धरणार नाही

 पण मनातल्या मनात कुढण्यापेक्षा  व्यक्त करणं बरं असतं
कारण इथून तिथून ऐकलेलं  सारंच काही खरं नसतं

 कुणी कुणाला का आवडावं  हे सांगता येत नाही
चार चौघांना विचारून कुणी  हृदय देत नाही

 तसंच काहीसं माझं झालं  त्याच धुंदीत propose केलं
जवळ अशी कधी नव्हतीसंच propose ने आणखीच दूर नेलं

 जे झालं ते वाईट झालं  पण झालं ते बरंच झालं
खरं सांगणं गुन्हा असतो  एव्हढं मात्र लक्षात आलं

 जाऊ दे, झालं गेलं विसरून जा  मागे न वळता चालत राहा
मला विसर असं मी म्हणणार नाही  पण तू तो प्रयत्न करून पाहा...
थांब...
सारं आयुष्य नसलीस तरी  चार पावलं माझी झालीस....
Reactions: