सांग ना माझी होशील का

कसं सांगू तुला ,

झालाय किती आतुर ,
तुझ्यासाठी हा जीव माझा


सुचत नाही दुसरं काही
तुझ्याशिवाय मला,
म्हणूनच विचारतोय तुला,

सांग ना माझी होशील का ?

चोहीकडे तूच आहेस ,
होतो असा भास मला
प्रत्येक चेहर्‌यात दिसतो ,
फक्त आणि फक्त तुझाच चेहरा म्हणूनच विचारतोय तुला ,

सांग ना माझी होशील का ?

शब्दच फुटत नाही तोंडातून
पाहतो जेव्हा तुला,
धडधडायला लागतं काळीज माझं,
बघताच समोर तुला म्हणूनच विचारतोय तुला,

सांग ना माझी होशील का ?

केलंस घायाळ तू ,
पहिल्याच नजरेत मला वाटत होतं तेव्हा ,
तिथच करावं प्रपोज तुला म्हणूनच विचारतोयतुला ,

सांग ना माझी होशील का ?

इवलसं काळीज हे ,घाबरतं तुझ्या नकाराला भावना

माझ्या व्यक्त करण्यासाठी,
लिहिल्या या चार ओळी तुलाआवडल्या तर........
आवडल्या तर ,

सांग ना माझी होशील का ?
सांग ना माझी होशील का सांग ना माझी होशील का Reviewed by Hanumant Nalwade on April 04, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.