ओठातून आज तुझ्या, 
माझं नाव आलं...
गुपित आपलं आता, 
सा-यांनाच ठाव झालं... 

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top