क्षण तुझे अन् माझे


प्रश्नाला उत्तर देणे याला "प्रश्नोत्तर" म्हणतातआणिउत्तराला उलट उत्तर देणे याला "प्रत्युत्तर" म्हणतातसंसारात एकवेळ "प्रश्नोत्तर" असले तर ठीक.....पण "प्रत्युत्तर" नको......."प्रत्युत्तर" कधी कधी मन तोडते आणि कधी कधी संसार.-- क्षण तुझे अन् माझे
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade