किती
भांडण काही झाल तरी तुझी माझी साथ सुटत नाही...

अनमोल हाच धागा बघ कितीही ताणला तरी तुटत नाही...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top