Sunday, December 1, 2013

ताणला तरी तुटत नाही

किती
भांडण काही झाल तरी तुझी माझी साथ सुटत नाही...

अनमोल हाच धागा बघ कितीही ताणला तरी तुटत नाही...
Reactions: