दिसत नाही

कधीतरी रडत असतो, ते कोणाला दिसत  नाही..
कधीतरी काळजीत असतो, ते  कोणाला दिसत नाही..
कधीतरी आनंदी असतो, तेही कोणाला दिसत नाही..
.
.
.
.
पण
कधीतरी item बरोबर  फिरायला जा, साले सगळे ओळखीचे तिथेचं  मरायला येतील....
दिसत नाही दिसत नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on November 25, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.