Monday, November 25, 2013

दिसत नाही

कधीतरी रडत असतो, ते कोणाला दिसत  नाही..
कधीतरी काळजीत असतो, ते  कोणाला दिसत नाही..
कधीतरी आनंदी असतो, तेही कोणाला दिसत नाही..
.
.
.
.
पण
कधीतरी item बरोबर  फिरायला जा, साले सगळे ओळखीचे तिथेचं  मरायला येतील....
Reactions: