एक गोंडस मागणी
.
एक छोटीशी मुलगी वडिलावर चिडून घराबाहेर बसली होती.....
.
आई-: काय झाल चिऊ???
.
मुलगी:- तुझ्या नवरा सोबत माझ पटत नाही,
.
.
.
.
.
.
.
.
मला माझा नवरा पाहिजेल...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top