Monday, September 30, 2013

शिम्पल्याचे शो पीस नको

टिक टिक वाजते डोक्यात  धड धड वाढते ठोक्यात
कभी जमीन कधी नभी  संपते अंतर झोक्यात

 नाही जरी सरी तरी  भिजते अंग पाण्याने
सोचू तुम्हे पलभर भी बरसे सावन जोमाने


शिम्पल्याचे शो पीस  नको  जीव अडकला मोत्यात
सूरही तू तालहि तू  रुठे जो चांद वो नूर हे तू

 आसू हि तू हसू हि तू ओढ मनाची नि हुरहूर तू
रोज नवे भास तुझे  वाढते अंतर श्वासात...
Reactions: