Saturday, September 7, 2013

दुनियादारीचे काही डायलाँग

चांगल्या झाडावर नेहमी माकडेचं चढतात.

सगळ्यांच्या पाया पडलास नाही तरी चालेल, माझ्या पडं आणि जा......

सस्ती चीजो का शॉक हम भी नही रखते।

मेव्हणे मेव्हणे मेव्हण्यांचे पाहुणे....

तेरी मेरी यारी भोकात गेली दुनियादारी......

दिग्या दारू पितो, दिग्या सिगारेट ओढतो, दिग्या राडा लफडी करतो, पण दिग्या नीच नाही यार.... ओळखलं नाही रे तिने मला!!

बच्चुच आहेस तू ....!!!! हातात कँडबरी असताना, समोर आलेल बिस्कीटही सोडवता येतं नाही तुला......

श्रेयस (स्वप्निल) : तुला माहित होते की माझे मरण निश्चित आहे तरी पण तु माझ्याबरोबर लग्न केलेस. असे का केलेस तु.......?
शिरिन ( सई) : मी विचार केला की मी तुला काय देवू शकते तर मला फक्त एकच उत्तर मिळाले "मी फक्त तुझ्यावर प्रेम करु शकते".
Reactions: