Saturday, September 28, 2013

कारण आज ती आली नाही


"कारण ती आलीच नाही"
सांज सरता सरता रात्र झाली
मनातील हुरहूर दाट झाली
भीतीनेही काळजात साद दिली
कारण ती आज नाही आली
न भेटता हि ती शंभरदा भेटते...
न बोलताही शंभर गुज बोलते
तरीही अंतरात आर्त हाक दाटली
कारण ती आज नाही आली
मी तिच्यावर इतके प्रेम करतो
ती देखील माझ्यावर तितकेच का करते ?
तरीही ग्वाही देण्यास कोणी नाही
कारण आज ती आली नाही...
Reactions: