Photo
ती माझ्याशी बोलायची, रोज गोड हसायची,
कधी कधी माझी online वाट बघत थांबायची....

दुसरी एकही मुलगी  माझ्याशी कधी बोलायची नाही,
ही पोरगी मात्र  माझी पाठ कधी सोडायची नाही....

तिच्या आयुष्यातल्या गमती  ती रोज मला सांगायची,
मी नवी लिहिलेली कविता  सारखी वाचायला मागायची....

एकदा मला म्हणाली
"तू माझ्यावर कध्धीच कविता करत नाही !"
तेव्हा मला समजलं....
तिला माझी एकही कविता कळत नाही..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top