Monday, September 30, 2013

पुन्हा पुन्हा येते

लहान मुलाने त्याच्या breakup वर म्हटलेले एक सुंदर रोमँन्टिक वाक्य
.
.
.
मी तुला विसलण्याचा खुप प्लयत्न केला गं
.
.
.
.
. पन ताय कलू
.
.
.
.
. .
.मम्मी मला दललोज बादाम थायला देते  म्हणुण तुजी आठवन पुन्हा पुन्हा येते..
Reactions: