जिवणाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येत राहील ,
एकञ नसलो तरी सुगंध दरवळत राहील ,
कितीही दूर गेलो तरी प्रेमाचं हे नातं ,
आज आहे तसेच उद्या ही राहील ...!!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top