Wednesday, July 24, 2013

धर्म देखिल तूच आहेस

प्रेम माझे तू आहेस , प्रेयसी ही तूच आहेस , साथ माझी तू आहेस , वेड माझे तूच आहेस ...

तूच माझे बोल , माझी कविता तूच आहेस , तूच माझे शब्द , वाक्य माझे तूच आहेस ...

रात्र माझी तू आहेस , दिवस माझा तू आहेस , तूच इन्द्रधनुष्य माझा , पावसातही तूच आहेस ...

देव माझा तू आहेस , धर्म देखिल तूच आहेस ,

Reactions: