खरंच खरंच.

खरंच...
काहीच ओळी लागतात न कधी सांगितलेला बोलायेला,
काहीच ओळी लागतात हे संपूर्ण जग सोडायेला,
काहीच ओळी लागतात ते दुखं विसरायला,
अन
काहीच ओळी लागतात, तुला परत शब्दानं मध्ये शोधायेला ...
काहीच ओळी लागतात, तुला परत शब्दानं मध्ये शोधायेला ...

खरंच खरंच. खरंच खरंच. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 08, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.