Photo: आयुष्यात त्यांना कधीच
वाट पाहायला लावू नका..

जे तुमच्यासाठी प्रत्येक
वळणावर थांबतात...

आयुष्यात त्यांचा कधीच अपमान करू नका..

जे तुमच्यासाठी शिव्या
खातात...

आयुष्यात त्यांच्यासाठी
जगा
जे तुमच्यासाठी मरायाला तयार असतात... ♥आयुष्यात त्यांना कधीच वाट पाहायला लावू नका..

जे तुमच्यासाठी प्रत्येक  वळणावर थांबतात...

आयुष्यात त्यांचा कधीच अपमान करू नका..

जे तुमच्यासाठी शिव्या खातात...

आयुष्यात त्यांच्यासाठी जगा
जे तुमच्यासाठी मरायाला तयार असतात...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top