Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

तू दाखवून गेलीस.

शब्दात जे, मी न बोलू शकलो,
आज ते तुझी नझर बोलून गेली ..
माझ्याच नकळत, माझ्या मनातलं सार,
आज ती माझ्याच समोर मांडून गेली...
मी फक्त पाहतच बसलो,
तुझ्या त्या बोलक्या नझरांना...
अन पाहता पाहता,
कळलच नाही कधी, तू माझी होऊन गेलीस....
निळ्या त्या नयनात तुझ्या,
मला सारा आसमंत, आज तू दाखवून गेलीस...
मला सारा आसमंत...
आज...
... तू दाखवून गेलीस...
तू दाखवून गेलीस. तू दाखवून गेलीस. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 10, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.