चार पावलं आपणसोबत चालत जाऊ
तुझे आणि माझे सूर कुठवर जुळतात पाहु...
अर्थात जमत असेल तर चलमी
आग्रह करणार नाहीआज तरी, "तुला यावच लागेल,
असा हट्ट ही धरणार नाहीपण मनातल्या मनात कुढण्या पेक्षा व्यक्त
करणं बरं असतं कारण इथून तिथून ऐकलेलं सारंच
काही खरं नसतं कुणी कुणाला का आवडावंहे सांगता
येत नाहीचार चौघांना विचारून कुणीहृदय देत नाहीतसंच
काहीसं माझं झालंत्याच धुंदीत propose केलंजवळ अशी
कधी नव्हतीसंच propose ने आणखीच दूर नेलंजे झालं ते वाईट
झालंपण झालं ते बरंच झालंखरं सांगणं गुन्हा असतो एव्हढं मात्र
लक्षात आलं जाऊ दे,झालं गेलं विसरून जामागे न वळता
चालत राहा मला विसर असं मी म्हणणार नाहीपण
तू तो प्रयत्न करून पाहा...थांब...इथून पुढं मला एकट्यालाच जायचंयपण

धन्यवाद; तू इथवर आलीस...सारं आयुष्य नसलीस तरीचार पावलं माझी झालीस...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top