तरीही जवळ का गं नसतेस तु..

जिथे पाहतो तिथे दिसतेस तु,

माझ्या जवळपास भासतेस तु..

तु दुर का असे ना माझ्यापासुन,

... गरज आहे मला तुझी,

तरीही जवळ का गं नसतेस तु..
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade