जीवनाचे कोडे.

जन्माला आला आहेस थोड जगुन बघ..!
जीवनात दुःख खुप आहे थोड सोसून बघ..!
चिमुटभर दुखानी कोसुनं जाऊ नकोस ..!
दूखाचे पहाड़ चडून बघ ..!
यशाची चव चाखून बघ ..!
अपयश येते निरखून बघ ..!
दाव मंडन सोपे असत जीवनाचे घोडे खेचून बघ ..!
घरटे बंधने सोपे असते थोडी मेहनत करून बघ ..!
जगन कठिन असत मरण सोपे असत डोन्हितल्य वेदना
ज़ेलून बघ ..!
जीने मरने एक कोड असते जाता जाता एवढ.
जीवनाचे कोडे. जीवनाचे कोडे. Reviewed by Hanumant Nalwade on May 26, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.