असली तरी सुखी असावी

January 04, 2010
एक होती गोड परी माझ्या स्वपनात असणारी,जरी असली ती तीच्या घरी तरी माझ्या ह्रुदयात वसणारी. एक वेळ होती जेव्हा होती ती माझी राणी, आठवण ...
असली तरी सुखी असावी असली तरी सुखी असावी Reviewed by Hanumant Nalwade on January 04, 2010 Rating: 5
Powered by Blogger.