Miss करतोय

आज मी तिला
खूप miss करतोय
कुठे हरवली काय
माहित आज मी
स्वतः स्वताशीच बोलतोय
जायचं तर सांगून तरी जायचं होत

अनोळखी चेहऱ्यात तिलाच शोधत बसलोय
आज मी तिला खूप miss करतोय
आली कि नुसती बडबड
आज जणू शांतता पसरलीय
कुठे गेली रे ही…..
तिला खूप miss करतोय
येईल या आशेवर
आज मी इथेच बसून राहणार
तहान भूक मेलीय माझी
तिला कधी कळणार
आज कसं वेगळंच वाटतंय
रोजच्या गर्दीपासून
अलग झाल्यासारखं वाटतंय
कुठे गेली रे ही…..
तिला खूप miss करतोय
लवकर ये ग
मी वाट पाहतोय…
आज कसं वेगळंच वाटतंय
तिला खूप miss करतोय......
Miss करतोय Miss करतोय Reviewed by Hanumant Nalwade on March 26, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.