Results for हक्क आहे माझा तुझ्यावर

हक्क आहे माझा तुझ्यावर

July 22, 2014
तुझ्या डोळ्यातील अश्रू, माझ्या डोळ्यात लपवेल.. . तुझ्याकडे येणारे सारे दुःख, स्वःतावर झेलेल.. . तुझ्या रस्त्यातील काटे, माझ्या हातांनी...
हक्क आहे माझा तुझ्यावर हक्क आहे माझा तुझ्यावर Reviewed by Hanumant Nalwade on July 22, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.