Results for खूप प्रेम करतो.

खूप प्रेम करतो.

July 16, 2012
खूप प्रेम करतो. कसं सांगू तूला मी खूप प्रेम करतो तूझेच स्वप्नं पाहतो अन.. एकटयातच रडतो तूला कळेल मग तूही तिथे रडशील तू हसत रहावीस म्ह...
खूप प्रेम करतो. खूप प्रेम करतो. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 16, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.