Results for कसे काय करतो.

कसे काय करतो..

July 22, 2012
सतत विचारते ना तुझ्यावर मी इतके प्रेम कसे करतो.... तसे तर तुला मी रोजचं पहातो पण हर एक वेळी जेव्हा ही तुला पहातो... काय जादू होते कळत...
कसे काय करतो.. कसे काय करतो.. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 22, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.