Wednesday, July 24, 2013

तरचं जगेन

लोक म्हणतात की जगलो तर भेटू...
पण... तुला पाहिल्यापासून असं वाटतं...
आपण भेटत राहिलो तरचं जगेन..
Reactions: