काय माहीत कशी असेल ती

सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती, गालावर सुरेख खळ पडून हसेल ती,
कारण नसताना खोटीच रुसेल ती, काय माहीत कशी असेल ती !

एकुलती एक सर्वात थोरली असेल ती, नाहीतर कदाचित धाकटि असेल ती,
संसार कसा सांभाळेल ती, काय माहीत कशी असेल ती !

फॅशेन करील की संस्कृती पाळेल ती, परंपरा जोडेल की परंपरा तोडेल ती,संसाराचा पसारा कसा आवरेल ती, काय माहीत कशी असेल ती !

थोडी नखरेल असेल का ती, हुशार समजूतदार सुगरण असेल का ती,
एक समंजस अर्धांगिनी शोभेल का ती, काय माहीत कशी असेल ती !

एवढ छोट आयुष्य सहज जगेल का ती, आभाळ एवढ दुख सहज सोसेल का ती,
दुखात ही न तुटता हसेल का ती, काय माहीत कशी असेल ती !!!!!!
काय माहीत कशी असेल ती काय माहीत कशी असेल ती Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.