कळलाय का कुणाला हा खेळ

प्रेम काय? विरह..!!" कळलाय का कुणाला हा खेळ?
शब्द वेगळे वेगळे पण सारख्याच दुखांचा आहे मेळ...
तू प्रेम कर किंवा विरह दे, जन्म संपलातरी अशीच साथ दे...
प्रेमात विरह कि विरहात प्रेम?सांग जरा तू जगाला, विरह काय ते सांगीन मी जगाला आधी तू थोडे प्रेम तर दे मला... 
कळलाय का कुणाला हा खेळ कळलाय का कुणाला हा खेळ Reviewed by Hanumant Nalwade on December 08, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.