प्रेम काय? विरह..!!" कळलाय का कुणाला हा खेळ?
शब्द वेगळे वेगळे पण सारख्याच दुखांचा आहे मेळ...
तू प्रेम कर किंवा विरह दे, जन्म संपलातरी अशीच साथ दे...
प्रेमात विरह कि विरहात प्रेम?सांग जरा तू जगाला, विरह काय ते सांगीन मी जगाला आधी तू थोडे प्रेम तर दे मला... 

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top