हे आयुष्य नकोसे झाले

डोळ्यात माझ्या तुझे अश्रु आले..
आजही पुन्हा तेच झाले  मनाला माझ्या फक्त तुझे वेड लागले ...
येताच आठवण तुझी  मनाला माझ्या खुप सावरले.....
... ... तरिही पुन्हा तेच झाले  सर्व जुने पुन्हा नवे झाले..

कुणी नाही तु माझा मनाला माझ्य खुप समजावले
तरिही पुन्हा तेच झाले मन तुझ्याविना उदास झाले..
जगायचे आयुश्य सुखात अनेकांनी सांगुन पाहिले
तरिहि पुन्हा तेच झाले तुझ्याविना हे आयुष्य नकोसे झाले....
हे आयुष्य नकोसे झाले  हे आयुष्य नकोसे झाले Reviewed by Hanumant Nalwade on November 26, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.