Tuesday, November 19, 2013

मागे वळून पहाणे

रस्त्यावरच्या वळणावर  तुज़े मागे वळून पहाणे ,
अन त्याच एका क्षणासाठी  माज़े दिवसभर वाट पहाणे ,
कुणी म्हणेल प्रेम याला  कुणी नुसतेच पहाणे ,
पण त्याच एका क्षणात होते माज़े युगानुयूगे जगणे .
पावसात एकटा भिजताना अचानक तुज़े दिसणे ,
अन तुज़या च्तरित चलताना ते निम्मे निम्मे भीजणे ,
कुणी म्हणेल प्रेम याला कुणी नुसतेच भीजणे ,
पण त्याच एका क्षणात होते माज़े युगानुयूगे जगणे .
 
बोलता बोलता तुज़े माधेच गप्प राहणे ,
अन तुज़या बोलक्या डोळ्याणकडे फक्त पाहत राहणे ,
कुणी म्हणेल प्रेम याला कुणी नुसतेच पहाणे ,
पण त्याच एका क्षणात होते माज़े युगानुयूगे जगणे .
तुला एक नजर पाहण्यासाठी गर्दीत शोधत राहणे ,
अन तू समोर नसताना तुला डोळे मिटून पहाणे,
कुणी म्हणेल प्रेम याला कुणी नुसतेच पहाणे ,
पण त्याच एका क्षणात होते माज़े युगानुयूगे जगणे..
Reactions: