Tuesday, November 19, 2013

रहायचय मला.माझ्या सोबत तुझे नाव, जोडायचय मला…..♥♥

तुझ्या हृदयातील स्पंदन, बनायचय मला…..♥♥

तुझ्या मनात शेवट पर्यंत, रहायचय मला…..♥♥

तुला माझी बायको म्हणून, मिरवायचय मला…..♥♥

तुझ्या घट्ट मिठीत, यायचय मला…..♥♥

माझ्या आयुष्याची जोडीदार, बनवायचय मला…..♥♥

तुझ्या सोबत सुखाचा संसार, थाटायचाय मला…..♥♥
Reactions: